P A n D V I N D E R S
© 2010 All rights reserved ׀ Nieuwsbrief uitschrijven ׀ Beleid  ׀ Laatste update 30-04-2012
Beleid
 
1. Private levenssfeer
2. Intellectuele eigendom
3. Aansprakelijkheid
 
 
1. Private levenssfeer
 
Voor PAnDVINDERS is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit.
Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wet-
geving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.
Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden
op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen
we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van
PAnDVINDERS alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken. Als u NIET ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar :
 
Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn
met PAnDVINDERS opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen
zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan PAnDVINDERS op het
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail adres info(at)PAnDVINDERS.com
 
U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren
alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de be-
scherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail
naar het adres info(at)PAnDVINDERS.com of contacteer de verant-
woordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres :
 
PAnDVINDERS
Duboisstraat 50
2060 Antwerpen
 
U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens
raadplegen, via de Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer,
op het volgende adres :
 
Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer
Poelaertplein 3
1000 Brussel (België)
http://www.robinsonlist.be
 
 
Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievaria-
belen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden
naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer
waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en
de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraad
pleegde webpage.
 
Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past PAnDVINDERS strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en verspreiden van de gegevens
die u ons overmaakt.
 
 
2. Intellectuele eigendom
 
© 2010  Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht.
 
Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding
worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website
worden geplaatst. Deze site bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn
aan een copyright van derden. 
 
Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigen-
dom, alsmede dat van derden, te gebruiken.
 
 
3. Aansprakelijkheid
 
Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informa-
tieve en evoluerende site. PAnDVINDERS kan in geen geval aansprakelijk
worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt
zou kunnen worden door het gebruik ervan.
 
PAnDVINDERS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud
van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van
PAnDVINDERS of waarnaar de site van PAnDVINDERS een link voorziet.
 
Klik hier om terug naar boven te gaan.
 
Prijswijzigingen in EURO onder voorbehoud.
Te koop
  25  Opbrengsteigendommen
 
Te huur
  12  Appartementen
  89  Studentenkamers
 
Onze toegevoegde waardes
  Gratis EPC
  Rentmeesterschap
  Property Management
  Expertise & schattingen
  Plaatsbeschrijvingen
  Kangoeroe Wonen
  Boven Winkel Wonen
  Allergie-arm (ver)bouwen
  Immo-marketing